top of page

News Archives

Search

36th Anniversary of the People Power Revolution


Ang Pinatalsik sa EDSA, Huwag nang Ibalik pa! Pahayag hinggil sa Ika-36 na Anibersaryo ng EDSA People Power Migrante Canada February 25, 2022

Pebrero 25, 1986. Pinatalsik ng libo-libong mamamayan ang diktador na si Marcos mula sa Malacañang habang dali-daling itinakas ng Estados Unidos ito at ang kanyang pamilya patungong Hawaii dala ang pera ng bayan at nakaw na kayamanan.

Ito ang tinaguriang EDSA People Power.

Dapat nating tandaan na ang EDSA ay isang pambansang pagkilos. Hindi ito pagkilos ng iilang grupo sa kalsada ng EDSA. Kumilos at bumuhos rin sa lansangan ang mga mamamayan mula sa ibang panig ng kapuluan sa Pilipinas tulad ng Davao, Baguio , Negros, at Panay. Hindi iisa ang kulay ng People Power dahil ang kulay nito ay kulay ng taumbayan. Huwag nating tawagin ang EDSA na isang milagro na nangyari mula Pebrero 22-25, 1986. Ibinunga ito nang maraming taon ng pakikibaka ng sambayanang Pilipino laban sa diktadurang Marcos.

Iniluwal ito mula sa mahabang pagkilos at pakikibaka ng galit na taumbayan mula sa batayang masa, mga katutubo, at sa iba’t ibang sektor, komunidad, at lalawigan. Sa panahon ng dilim at lagim ng batas militar, lumaban nang buong giting ang taumbayan sa pamamagitan ng kilusang protesta kahit pa ito ay ipinagbabawal at tinataguriang “subersibo" ng estado. Naglunsad ng iba't-ibang anyo ng protesta ang nagkakaisang hanay ng mamamayan: kilusang welga, martsa, demonstrasyon, lakbayan, kilos pangkultura, makabayang panitikan at pamamahayag.

Pasan ng taumbayan ang mga suliranin tulad ng kahirapan at gutom, kawalan ng trabaho, ang sapilitang pagluwas sa ibang bansa ng ating kababayan para magtrabaho, development aggression, at kawalan ng soberanya. Hinagupit ang mamamayan ng pasismo sa anyo ng militarisasyon, pagdakip at pagkulong, pagpatay, masaker, pambobomba, demolisyon, pagtaboy sa mga katutubong lupain, at ang marami pang anyo ng pagyurak sa karapatang pantao.

Dinala ng mamamayan at People Power ang pagsigaw ng hustisya para sa mga martir ng bayan, hindi lamang para kay Ninoy Aquino kundi pati kay Edgar Jopson, Dr. Johnny Escandor, Dr. Bobby dela Paz, Macliing Dulag, at libo-libong mga Pilipino na pinatay, minasaker, at biktima ng sapilitang pagkawala. Malakas ang sigaw ng “Justice for Aquino, Justice for All Victims of Political Repression and Military Terrorism.”

Sinagisag ng EDSA ang lakas at tapang ng sambayanang Pilipino na pabagsakin ang diktador na si Marcos. Ito rin ang mariin na pagtutol ng taumbayan sa pandaraya ni Marcos sa eleksyon laban sa katunggaling si Cory Aquino. Ngunit sa halip na ang EDSA ay maging simula ng pagbabago, hindi ito umusad. Nanatili at hindi nagbabago ang istruktura ng ating lipunan. Parehas pa rin ang mga kinakaharap na mga suliranin noon sa pulitika at ekonomiya ng bansa. Malaya pa rin at lalong yumaman at makapangyarihan ang mga kriminal. Kahit ang militar ay hindi rin nagbago. Nagpatuloy ang laganap na kahirapan na dinaranas ng taumbayan.

Hindi pangkaraniwan ang eleksyong darating dahil dalawang anak ng dinastiyang pulitikal ang nagnanais na mailuklok sa Malacanang. Ang anak ng diktador Marcos na si Marcos Jr. katambal ang anak ng kasalukuyang pangulo na si Sara Duterte ay pawang mga ekstensyon ng diktadura, korapsyon at kasakiman sa kapangyarihan para muling manatili sa poder. Pag-alabin natin ang diwa ng EDSA People Power upang pagkaisahin at palakasin ang pinakamalawak na hanay ng mamamayan sa paglaban sa pagbabalik ng Marcos at Duterte sa kapangyarihan. Buwagin ang mga kasinungalingan at rebisyunistang pakay nila sa kasaysayan. Ituloy natin ang laban ng EDSA People Power para sa tunay na pagbabagong nakabatay sa katarungang mithiin ng sambayanan.

Paano natin ipagdiriwang ang anibersaryo ng EDSA? Simple lang. Ang pinatalsik sa EDSA, huwag nang ibalik pa! Ibalik ang ninakaw, hindi ang magnanakaw!

24 views

Comments


bottom of page